Büyükada Agasi Efendi Köşkü
Agasi Efendi Köşkü; İstanbul Adalar ilçesinde Büyükada Nizam Çankaya Caddesinde Kuyumcuağası Ejderhanyan’ın oğlu Ohannes Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi bilinmeyen köşk daha sonra Necmettin Molla ismiyle tanınan Mehmet Muhtar Kocataş tarafından satın alındı. Necmettin Molla İstanbul Boğazı’nın Büyükdere, Beylerbeyi semtlerinde yalıları ve kökleri olan bir kişidir. Necmettin Molla Şirketi Hayriye’nin kurucularından olup Adalet bakanlığı ve Şurayı Devlet üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Kastamonu mebusu olarak mecliste görev almıştır.
Bina bir çok defa el değiştirmiştir. Efezade Mahmut Bey zamanında sazlı sözlü meclisler tertip edilmiştir. Hafız Sadettin Kaynak, Hafız Ferit, Ahmet Refik, Neyzen Tevfik gibi devrin önemli kişileri bu toplantılara katılmıştır. Sultan II. Abdülhamit döneminde Recaizade Mahmut Ekrem zoraki olarak burada ikamet etmiştir. 1935 yılından sonra yazlık olarak kiraya verilen bu köşkte Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Teyfik Rüştü Aras gibi devlet adamları bu kiracı olmuştur.

Büyükada Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar