Büyükada Arap İzzet Paşa Köşkü
Blacque Bey Köşkü veya Arap İzzet Paşa Köşkü; İstanbul Adalar ilçesinde Büyükada Nizam Mahallesi Çankaya Caddesine cepheli olarak inşa edilmiştir. Yapı giriş katı dahil dört katlı olup kagirdir. 1824 yılında Fransa’da doğan Edouard Blacque, Sultan II. Mahmut tarafından Paris’te okutulmuştur. Eğitim sonrası İstanbul’a döndüğünde önce Liman Odasında tercüman, arkasından hükümet tarafından yayınlanan gazetede başyazar olarak görev yaptı. Kendisine sadece ticaret konularında yazı yazması şartıyla gazete çıkarma izni verildi. 1852 yılında Paris’e sefaret baş katibi olarak atandı. Daha sonrada Napoli’de başkonsolosluk yaptı. 1866 yılında ABD’de açılan ilk Büyükelçiliğe ilk Osmanlı Elçisi olarak Washington’a atandı. Yedi yıl süresince Washington’da kaldı. İstanbul’a dönünce çeşitli görevlerde ve 6. Daire Belediye Reisi oldu. Fransızca, İngilizce, İtalyanca bilen Blacque Bey Büyükada’da aynı cadde üzerinde iki köşk yaptırdı. Çankaya Caddesi 31 numarada bulunan köşk kagir ve dört katlıdır. Çankaya Caddesi 50 numarada olan ise tek katlı ve kuleli bir köşktür. 1895 yılında Blacque Bey ölünce köşkler Arap İzzet Paşa tarafından satın alındı. Arap İzzet Paşa Sultan II. Abdülhamit döneminde vezirlik görevlerinde bulunmuştur. Arap İzzet Paşa 1924 yılında Mısır’da vefat edince, köşkler oğlu Abdurahman Bey’e ondan da torun Mehmet Reşit Elabet’e ve varislerine kaldı. 1940 yılında Avusturyalı Madam Tilla tarafından Tilla Gazinosu olarak işletildi. Yapı 1986 yılında yeniden inşa edilmiştir. 50 numaralı köşk ise ilginç kulesi ile Büyükada’nın en enteresan köşklerinden biri olup, bugün haraptır.

Büyükada Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar