Büyükada Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi
Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Büyükada Selvili sokakta 1868 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kilise manastır kilise olarak geçmişi Bizans dönemine kadar uzanır. Kilise çok büyük bir avlu içerisinde yer alır. Kilise moloz taş malzemesinden inşa edilmiş ve cepheler sıvalıdır. Binanın girişi batıdan nartekse iki anıtsal kapıyla yapılmaktadır. Narteks kare planlıdır. Kilise doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Kilise bir avlu içinde yer alır. Kilise bazilikada formunda ve kubbelidir. Binanın iki yönlü kırma çatısı vardır. Kilise bir bazilika planına sahiptir. Kubbeden yapıya geçiş pandantiflerledir. Yapı üç neften meydana gelir. Ortadaki nef daha geniştir. Sütunlar birbirine yuvarlak kemerlerle bağlıdır. Doğudaki apsis içte ve dışta yarım kubbelidir. Bu yapı ile ilgili bilgiler Prof. Eva Şarlak’ın Yüz İstanbul Kilisesi kitabından alınmıştır.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar