Büyükada Panayia Rum Ortodoks Kilisesi
Panayia Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Büyükada Kıvılcım Sokakta 1700 başlarında inşa edildiği biliniyor. Kilisenin mimarı maalesef bilinmemektedir. Kilise 1793 ve 1871 yıllarında yeniden inşa edilmiştir. Bu yapı içindeki ikonalar ve liturjik öğeler açısından çok önemlidir. Kilise doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Kilise bir avlu içinde yer alır. Kilisenin batısındaki nartekse kuzey ve güneyden girilir. Kapılardan kuzeyde olan avluya açılır. Güneydeki kapı ise basamaklarla Arabacılar meydanına inilir. Adalarda yapılan cadde düzenlemeleri sonrasında meydan kilise kotundan daha aşağıda kalmıştır. Yapı kaba moloz taştan yapılmış olup duvarlar sıvalıdır. Binanın iki yönlü kırma çatısı vardır. Kilise bir bazilika planına sahiptir. Yapı üç neften meydana gelir. Ortadaki nef daha geniştir. Orta nefle yandaki nefler arasında yedişer adet kare kesitli sütun bulunur. Sütunlar alçak bir kaide üzerine oturmakta olup dikey olarak yivlidir. Sütun başlıkları abakus olup, sütunlar birbirine arşitravla bağlıdır. Bu yapı ile ilgili bilgiler Prof. Eva Şarlak’ın Yüz İstanbul Kilisesi kitabından alınmıştır.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar