Büyükada San Pasifico Latin Katolik Kilisesi
San Pasifico Latin Katolik Kilisesi; İstanbul Büyükada’da Vatikan İstanbul Başkonsolosu Brunoni tarafından inşa ettirilmiştir. Kilisenin yapımı ile ilgili çok değişik tarihler bulunmaktadır.1862 de kilise yapımı için Osmanlı yönetiminden izin alınmış. 1865 veya 1885 yıllarında hizmete açılmıştır. Kilisenin yapımı için İtalyan Bankeri Ignazio Corpi ve karısı Sofia Corpi tarafından maddi yardımda bulunulmuştur.
Kilise İtalyan Aziz Pacifico’ya ithaf edilmiştir. 1677 yılında Fransisken topluluğuna katılan Pacifico ölümünden sonra Aziz mertebesine yükseltilmiştir. Doğu ve Batı eksenindeki kiliseye ufak bir girişten sonra girilmektedir. Yapı tek nefli dikdörtgen formda ve çok zengin iç tezyinata sahiptir. Kilisenin dış cephesinde sivri kemerli yapı, gül pencereler, kademeli ve sivri tezyinat öğeleri Neo gotik üslubu çağrıştırır. Yapının batı cephesindeki nişlerde heykeller bulunur. Kilisenin iç mekanlarında yer alan dinsel resimler sutün, friz ve diğer öğeler farklı üslupları yansıtır. Rönesans, Klasik ve Barok üsluplara ait detayların bulunduğu iç mekan eklektik bir görünümdedir.

Latin Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar