Büyükada Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi
Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Büyükada Mehmetçik sokakta 1858 yılında inşa edilmiştir. Kilise adalarda bulunan tek Ermeni Katolik Kilisesidir. Kilise Andon Apelyan isimli bir Ermeni tarafından kilisenin yaptırıldığı ifade edilir. Yapının Samatya’daki Anarad Hıgutyun Ermeni Katolik kilisesine olan benzerliğinden dolayı mimarının Andon Tülbentçiyan olduğu düşünülmektedir. Cadde üzerinde bir bahçe içerisinde yer alan yapının can kulesi dikkat çekicidir. Tuğla malzemesiyle iki yarım kemerli bir kompozisyon görülür. Yarım yuvarlak bir alınlık ve üzerindeki haçla sona erer. Yapının dışı sıvalıdır. Kilisenin çatısı kırma çatı şeklinde olup geleneksel malzeme ile örtülmüştür. Yapının kuzey ve güney cephelerinde kırma çatının boşluğu üçgen bir alınlıkla çözümlenmiştir. Alınlık üzerinde bir kaidede haç yer alır. Cepheler düz ve kare kesitli kolonlarla hareketlendirilmiştir. Cephe orta aksında bir gül pencere yer alır. Naos tek nefli bir mekandır.

Ermeni Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar