Büyükdere Perihan Holden Ataman Yalısı
Perihan Holden Ataman Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Büyükdere Çayırbaşı Caddesi, Abi Çıkmazı No: 15 adresinde inşa edilmiştir.(Ada 109/parsel 14).Kare planlı, iki katlı, basık piramidal çatılı ve damı saçaklı bir yapıdır. Geleneksel üslubu tamirlerle bozulmuş, deniz doğu cephesine saçak gibi eklenen ikinci kat balkonu yapının görüntüsü bozmuştur. 1971 yılından önce geçirdiği restorasyonla, kagir betona dönüştürülen balkonlarına ve dam saçak furuşlarına rağmen; şimdi hemen hemen orijinalliği kaybolmuştur. Örnek alındığı XVIII. yüzyıl ağırbaşlı yalılarımızdan bir örnek görünümü bozulmuştur. İç durumu, modern villa tarzında, üst kat ortasında ve birinci katın deniz odaları önündeki balkonlar, Boğaziçi’nin tüm üsluplarına yabancı kalmıştır.1989dan sonra, diğerleri gibi, önünden kazıklı yol geçirildiği için yalı karakterini kaybetmiş durumdadır.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar