Büyükdere Surp Bogos Ermeni Katolik Kilisesi
Surp Bogos Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli Yakasında Büyükdere Sahil yolunda 1885 yılında Bogos Amira Bilezikçiyan tarafından yaptırılmıştır. İspanyol Sefaretinin yanında önce ahşap sonra kagir olarak yapılan bu yana Patrik Azaryan tarafından hizmete açılmıştır. Mimarı Krikor Hürmüzyandır. Yapı doğu ve batı ekseninde yapılmış olup tek nefli plan şemasıyla inşa edilmiştir. Apsis yarım yuvarlağında üçgen bir alınlıkla sona eren bir sunak ve niş bulunmaktadır. Apsis ve koronun bulunduğu bölüm, hafifçe sivrilen bir kemerle ana mekandan ayrılmaktadır. Kemer iki taraftaki sütunlarla sonlanmaktadır. Sütun başlıkları iki kat palmet motiflidir. Yapının dış yapısı neogotik üslubuyla dikkat çekmektedirler. Yapının batı cephesindeki Gotik üslubunu tekrarlayan bir dış cephe yapısı vardır. Kapının üstündeki eksende bir gül pencere yer almaktadır. Batı cephesindeki pencerenin üstünde sivri ve meyilli çatı kompozisyonunda iki küçük pencere açıklığı görülmektedir.

Ermeni Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar