Büyükdere Surp Hripsimyantz Kilisesi
Surp Hripsimyantz Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Büyükdere Çayırbaşı sokakta 1848 tarihlerinde inşa edilmiştir. Büyükdere’ye 19 yüzyıldan önce Ermenilerin yerleşmeye başladığı bilinmektedir. 19.yüzyılda gözde bir semt olan Büyükdere’ye zengin Ermeniler yerleşmeye başlamışlardır. Ermeni Patriğin yazlık konutu dışında, Eseyan, Abraham Paşa ve Azaryanlarda burada oturmuşlardır. 1848 de ibadete açılan kilise 1886 tarihinde kagir olarak yeniden inşa edilmiştir. 1893 yılında kilisenin çatısı ve tavan kaplamaları ve sütunlar 15.000 kuruşa onarılmıştır.1894 yılında İstanbul’da meydana gelen büyük depremden hasar gören kilisenin duvarı, papaz odaları, ve kubbesi Abraham Paşa’nın maddi katkılarıyla onarılmıştır. Çan kulesi 1927 yılında inşa edilmiştir. Kilisenin kitabeleri vardır. Günümüzde Büyükdere’de iki ayrı Ermeni kilisesi bulunmaktadır. Bir tanesi Katoliklere, diğeri ise Ortodokslara aittir.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar