Caddebostan Abdüllatif Suphi Paşa Köşkü
Caddebostan Abdüllatif Suphi Paşa Köşkü; İstanbul Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesine 128 adresine cepheli olarak inşa edilmiştir. Mimarı ve kesin inşa tarihi belli değildir. Bugün bir et lokantasıdır. Suphi Paşa, 4,5 dönüm bahçeye kurulu köşkünde sadece yazları oturur, kışları ise bu köşkten de görkemli olan Horhor'daki Taş Konak'ta geçirirmiş. Bu öyle konak diye yazıp geçiştirilemeyecek bir yer. Yapı ahşap olup iki normal kat ve bir çatı katından meydana gelir. Yapının zemin altı kürsü katı dediğimiz kagir kısımdır. Yapının çatısı ahşap ve kiremit kaplıdır.
Abdüllatif Suphi Paşa, 1818’de o zamanlar Osmanlı toprağı olan Mora’da dünyaya geldi. Babası, ilk Osmanlı maarif naziri ve Mora’daki Cerrahi Tekkesi’nin şeyhi "Abdurrahman Sami Paşa" idi. Aile, Yunan İsyanı sırasında bir süre isyancıların elinde esir kalmıştır. Aile reisi dedesi Nezih Bey öldürülmüştür. Rum ileri gelenlerin devreye girmesi ile babasının Mısır’a gitmesine izin verilince Abdüllatif Suphi de ailesi ile Mora’dan ayrılabilmişti. Öğrenimini Mısır’da tamamladıktan sonra önce babasının yanında maiyet memurluğu görevinde bulundu. Sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın özel kaleminde katiplik yaptı. Mısır’da hidivliğe I. Abbas’ın geçmesi üzerine 1849’da ailesi ile İstanbul’a göçtüler.  Osmanlı’nın hizmetine girdi. Ailesiyle Horhor’da bugün Tıp Tarih Enstitüsü olarak kullanılan konakta yaşamaya başladı. 1849'da Meclis-i Maarifi Umumiye’de ve 1854'de Meclis-i Valayi Ahkamı Adliye üyeliklerinde bulundu. 1861 yılında Evkaf-ı Humayun Nazırı, 1867’de Maarif Nazırı oldu. Maarif Nazırlığı sırasında kız çocuklar için okullar açılmasına özel önem verdi, bu okullarda okutulacak müfredatı hazırladı. 1868 yılında Şurayı Devlet başkanlığı, 1871 yılında vezir rütbesiyle Suriye valiliği, 1873 yılında ikinci kez Şurayı Devlet başkanlığı yaptı.

Sultan II. Abdülhamit döneminde evkaf, maarif, maliye, ticaret nazırlıklarında bulundu. Ticaret Lisesi ve Sanayi Nefise Mektebi kurulmasında öncülük yaptı. Arkeolojik eserleri. Aya Irini Kilisesi'nden Çinili Köşk'e naklettirdi ve Müzey-i Humayun'un binalarının temelini attı. 1879’da babasının ölümü üzerine Moreviler diye bilinen ailesinin reisliğini üstlendi.17 Ocak 1886 yılında İstanbul’da hayatını yitirdi. II. Mahmut Türbesi'ne babasının yanına gömüldü.

Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca bilen Abdüllatif Suphi Paşa, devlet adamlığının yanı sıra bir yandan da nümismatik ve tarihle ilgilendi, değerli bir para koleksiyonu vardı. Kendisi, ilk Türk nümismatik kabul edilir. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi’nin babasıdır. İlk Türk romanının yazarı Samipaşazade Sezai’nin kardeşidir. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar