Caddebostan Theron Damon Köşkü
Theron Damon Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesine cepheli olarak sahil kesiminde inşa edilmiştir. Kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Köşkün ilk sahibi olmamasına rağmen ikinci sahibi Theron Damon ismiyle tanınmıştır. Theron Damon Amerikalı olup, bu köşkte yazları Üsküdar Amerikan Koleji öğrencileri kamp yapmışlardır. Bu yapı üç katlı ahşap bir köşktür. Giriş katı kagirdir. Bu kat kürsü katıdır. Kürsü katı üzerine üç ahşap kat inşa edilmiştir. Yapının ikinci katından üçüncü kata kadar uzanan bir cumba bulunmaktadır. Bu cumba bir cihannüma şeklinde çatının üstüne çıkmıştır. Bu cihannümanın üstünde bir soğan kubbe bulunmaktadır. Bu kısım kurşun kaplamalıdır. Cihannüma penceresi dört yönde yuvarlak kemerli pencerelere sahiptir. Cihannüma kulesi çatısı eli böğründe ismi verilen payandalarla taşınmaktadır.
Ahşap köşkün geniş saçakları bulunmaktadır. Bu saçak giriş kapısı üzerinde bir oval form göstermektedir. Ön cephede 5 dikey yüksek pencere bulunur. Bu pencereler giyotin penceredir. Bu pencereler ahşap kepenklidir. Yapı bir sayfiye köşkü olarak inşa edilmiştir. Yapıda ısıtma sistemi için baca ve techisat bulunmamaktadır. Köşkün bahçesinde bir de selamlık binası bulunmakta idi. Köşkün bahçesinde kameriye yanındaki bölüm bu gün misafirhane olarak kullanılmaktadır. Bu selamlık yapısı güncel kullanımlar için tasarlanmış olup oldukça basit bir binadır. Çünkü selamlık bir kabul ve çalışma mekanıdır. Yapının büyük bahçesine sonradan bir ilkokul inşa edilmiştir. Bugün bu köşk bir lokanta olarak hizmet vermektedir. Yapının güncel fotoğrafı Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar