Acımusluk Medresesi veya Nevşehirli İbrahim Paşa Darülhadisi Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Açı Musluk Sokağı ve Cemal Nadir Sokakların kesiştiği bir yapı adasında Açı Musluk Hamamı karşısında inşa edilmiştir. Yapılış tarihi belli değildir. Kaynaklarda Nevşehirli İbrahim Paşa darülhadisi olarak geçen yapı Mimar Kayserili Mehmet Ağa tarafından inşa edilmiştir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde birçok yapının mimarlığı Kayserili Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır. İbrahim Paşa 1662 yılında Nevşehir’de doğmuş ve Sultan III.Ahmet’in kızı Fatma Sultan ile evlenmiştir. Bu evlilikle beraber damad-ı şehriyari olmuştur. Lale Devrinin birçok yeniliğine imza atmış 1730 tarihinde çıkan isyan sonunda öldürülmüştür.
Dikdörtgen planlı ve revaklı avlu etrafında U şeklinde dizilmiş olan hücreler ve bir dershanesi bulunmaktadır. 13 Medrese hücresi olan yapı özgünlüğü bozulmuş ve sonradan yapılan binalarla bugün harap bir haldedir. Acı Musluk Medresesi 1792 tarihinde 27, 1914 tarihinde ise 16 talebe kayda alınmıştır. Yakın zamana kadar Matbaa olarak kullanılan yapı bugün tamir beklemektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar