Cağaloğlu Cezeri Kasımpaşa Mescidi
Cezeri Kasımpaşa Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu  Nuruosmaniye Caddesi ile Babıali Caddesinin kesiştiği köşede inşa edilmiştir. Cağaloğlu Meydanına cephelidir. Cağaloğlu Meydanında Sadrazam Mahmut Nedim Paşa türbesi ile karşılıklıdır. Cezeri Kasım tarafından yaptırılan bu cami yanmıştır. Daha sonra Sultan Abdülaziz tarafından 1868 yılında fevkani olarak yaptırılmıştır. Minaresinin şerefe çıkması yaprak biçiminde bir süslemeye sahipti. 1957 yılında bakımsızlıktan harap olmuştur. 1987 yılı başına kadar boş arsa durumunda kalan camiin yeniden inşası işlemi başlamış olup ve tamamlanmıştır.

CAMİNİ BANİSİ

Banisi Cezeri Kasım Paşa Yavuz Sultan Selim dönemi vezirlerindendir. Kendisi Koca Kasım Safi Çelebi Paşa olarak tanınmakta idi. İsmindeki Cezeri lakabı kendisinin Cizreli olmasından kaynaklanmaktadır.  Cizre’nin o dönemdeki ismi El Cezire’dir. Cezaeri Kasım Paşa önce Defterdar, sonra üç tuğlu vezir olmuştur. Dönemin ünlü şairi İbni cezerinin yanında büyümüştür. İbni Cezeri’nin "Mukaddime"isimli bir eseri bulunmaktadır. İbni Cezeri'nin evlatlık olarak yetiştirdiği kimselerden biri olduğu için Cezeri Kasım Paşa adıyla tanınmıştır. Safi 11 mahlasıyla şiirleri vardır. Selanik'ten Bursa'ya geldiğinde, orada bir medrese ve yanında da hamam yaptırmıştır. Cağaloğlu camiinin mahallesi de vardır. Cezeri Kasım Paşa’nın Eyüp’te Çömlekçiler mahallesinde de bir camisi vardır. O yapı günümüze kadar gelebilmiştir. Bu Eyüp’teki cami Yavuz Sultan Selim dönemi mimarisini yansıtan bir yapıdır.

MİMARI YAPI

Caminin arazisi yamuk bir dörtgendir. Bu araziye yapılan yapının eski yapıyla bir ilgisi yoktur. Cağaloğlu Meydanı’nın gürültüsünden dolayı caminin ibadet mekanı üst kata inşa edilmiştir. Cami yapısı bir bodrum iki katlı yapı olarak inşa edilmiştir. Caminin alt katı mağazalar olarak düzenlenmiştir. Üst katta bulunan harimin bir kubbesi bulunmaktadır. Bu kubbe basık olduğu için dış cepheden görülmemektedir. Cami yapılırken üst ibadet mekanının büyük olabilmesi için üst kat konsol olarak dışa çıkmıştır. Yapının çatı saçakları da dışa taşkındır. Camini kuzey cephesinde bir giriş mahalli vardır. Bu kapıdan merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Üst kata çıkılınca son cemaat yeri vazifesi gören bir hol bulunmaktadır. Buradan kapı ile ibadet sahnına geçilmektedir. Giriş karşısına bir mahfil yapılmıştır. Yapının yerden bir metre yükseklikte olan pencere altlarına kadar ve mihrap tamamen çini kaplanmıştır. Mihrap ağırlığı lacivert çinilerden meydana gelmektedir. Mihrabın alnında bir ayet yazılıdır. Harimdeki minber ve vaaz kürsüsü mermerdendir. Binanın bodrum katında servisler bulunmaktadır. Ayrıca Cuma namazları için yedek bir salon bulunmaktadır. Caminin Cağaloğlu meydanına bakan cephesinde 8 modül inşa edilmiştir. Bu dikey kolonlar arasında alt katta mağaza vitrinleri bulunmaktadır. Üstte ise kolonlar arasına oturtulmuş sekiz adet üstü yuvarlak pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerden iki tanesi ise kuzeye bakmaktadır. Caminin güneybatı köşesinde betonarme bir minare bulunmaktadır. Minarenin bir şerefesi bulunmaktadır. Minare oransal olarak kalın inşa edilmiştir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar