Cağaloğlu Hoca Kasım Günari Mescidi
Hoca Kasım Günari Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Hobyar Mahallesi Hoca Hanı Sokak ile Hakkı Tarık Us sokakların kesiştiği noktada 1558 tarihinde inşa edilmiştir. Cağaloğlu Türkocağı Caddesi’nden devam edilip İstanbul Erkek Lisesi önünden Yeşildirek’e giden yol üzerindedir. Rüstem Paşa medresesi ile karşılıklıdır. Mescit Fatih Sultan Mehmet dönemi alimlerin den Hoca Kasım Günari tarafından yaptırılmıştır. Hoca Kasım İstanbul’da iki cami yaptırmıştır. Bu caminin diğeri ise Balat’ta Hoca Kasım Günari Mahallesindedir.

Bu yapının duvarları almaşık dediğimiz taş ve tuğla ile örülmüştür. Küçük şirin bir yapı olup önünde haziresi vardır. Mescidin iki sıra penceresi bulunur. Alttaki pencereler dikdörtgen üst sıradakiler ise sivri kemerlidir. Mihrap ve Minber çini ile kaplanmıştır. Kürsüsü ahşaptır. Son cemaat yerinden ana mekana geçildiğinde üstte boydan boya bir mahfil yer alır. Bu mahfil betonarme olarak sonradan yapılmıştır. Son cemaat yeri sonradan kapatılmıştır. Mescidin yanına ilave yapılarak ana salon büyütülmüştür. Yapının taş duvarları kalın olduğundan pencerelerin içine ikinci bir pencere monte edilmiştir.

Mescit 1960 lı yıllarda sadece dış duvarları bırakılarak yeniden betonarme olarak inşa edilmiştir. Bu durumda yapının tüm orijinalliği bozulmuştur. 1976 yılında ise girişte bulunan şadırvan yıkılıp yerine tuvalet inşa edilmiştir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar