Cağaloğlu Tersane Emiri Yusuf Ağa Sibyan Mektebi
Tersane Emiri Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi, İstanbul Suriçi Eminönü Cağaloğlu Ankara Caddesine cepheli, İstanbul Valiliği ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün karşısına 1773 yılında Hassa Başmimarı Mehmet Tahir Ağa tarafından inşa edilmiştir. Bina iki katlı olup Ankara Caddesine cephelidir. İki katlı, fevkani bir yapı olan sıbyan mektebinin alt katında muvakkithanesi bulunuyordu. Cağaloğlu Yokuşuna bakan köşesindeki küçük hazirede bulunan Hacı Yusuf Efendi ve ailesine ait mezarlar 1956 yılında yapılan onarım sırasında ortadan kaldırılmıştır.
Sıbyan mektebinin ikinci katı dışarıya taşkındır. İlk yapılışında taş dizileri ile desteklenen bu bölümün 1956 yılında yapılan onarım sırasında konsollarının arası doldurulmuştur. Yapı, batı ve güney cephelerinde dörder tane olmak üzere düz söveli pencerelerle aydınlatılmıştır. Bunların üzerinde sivri boşaltma kemerlerine yer verilmiştir. Sıbyan mektebine Ankara Caddesi yönündeki cepheden küçük bir kapı ile girilmektedir. Küçük bir giriş bölümünden sonra merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. Burası kare planlı olup, oldukça sade görünümdedir. Kuzey yönündeki iki adet büyük kemer eskiden var olan hazireye açılmaktadır. Üzeri kirpi saçaklı çift meyilli bir çatı ile örtülmüştür. Bu yapı günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitap satış bürosu olarak kullanılmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar