Çeçeyan Han
Karaköy, Kemankeş Mahallesi, Eski Gümrük Sokak No. 3 adresinde bulunan han Çeçeyan ailesi tarafından 1890 yılında inşa ettirilmiştir.  Yapının inşa tarihi ve hanın ismi ana giriş kapısının üstünde bulunan Tchecheyan Khan ismi Ermeni ve Latin harfleriyle yazılmıştır. Hanın taban alanı 166 metrekaredir.  Eski Gümrük Sokaktaki yapılar birleşik nizam olduğu için handa bu düzene uymuştur ama hanın inşa edildiği parselin formu çok şekilsizdir. Bina da arsaya göre inşa edildiği için yapının planı da şekilsizdir. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 25.6.1983 tarih ve 15185 sayılı kararıyla korunması gerekli eski eser olarak tescil edilmiştir. 

19. yüzyıl mimarisinin öğeleri bu handa görülür. Dört katlı olan han yığma tekniği ile yapılmış olup kat döşemeleri putrel demirlerle taşınmaktadır. Bölgedeki diğer hanlar gibi sonradan binaya bir kat ilave edilmiştir.  Zemin katta sokağa açılan iki dükkan, giriş holü ve kat merdiveni vardır. Üstü cam çatılı bir hole açılan birbirine geçmeli kısmen dar uzun odalardan oluşan tipik katın planı simetrik değildir.  Çeçeyan Han'ın oldukça süslü cephesinin en dikkat çekici, en çok vurgulanmış kısmı, tamamen mermer kullanılarak yapılmış, İki yanı sütunlu, yuvarlak kemerli, geniş saçaklı Neo klasik üsluptaki girişidir. Barok, Rokoko ve Klasik üsluplardan detaylar kullanıldığı cephe sonuç olarak eklektiktir.  2020 yılında han faaldir. Bilgiler Turan Akıncı'nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar