Cerrahpaşa Beyazıd-ı Cedid Mescidi
Beyazıd-ı Cedid Mescidi veya  Etyemez Mescidi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Orgeneral Nafiz Gürkan Caddesi 22 adresinde Sultan II.Beyazıt döneminde inşa edilmiştir. Mescit Yedikule’yi Aksaray’a bağlayan tren raylarına ve surlara paralel olarak yapılmış olan Nafiz Gürkan Caddesi üzerindedir. Mescidin kuzeyinde ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bulunmaktadır. Mescit Sultan II. Beyazıt döneminde inşa edilmiştir. 16.yüzyılda bu semtte oturan Ömer Ağa tarafından mescide Minber koydurulmuştur. Mescide minber konması ile birlikte camii haline gelmiştir.

Mescit yol kotundan 5-6 basamak daha yukardadır. Kuzeyde bulunan Cerrahpaşa tıp fakültesi ise daha yüksek bir kottadır. Camii bu yükseklikler arasında kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminin ulemalarından şeyh Mirza bu bölgede büyük bir arazi içine Etyemez tekkesini yaptırmıştır. Bu bölgedeki Tekkenin büyük arazisi bu camiye kadar uzanmakta idi. Etyemez Tekkesi daha sonra yıktırılmıştır. Yıktırılan tekkenin kitabesi bu caminin giriş kapısına takılmıştır. Bu kitabede bu caminin Sadi dergahı olduğu ve Sultan II.Abdülhamit döneminde tamir ettirildiği yazmaktadır. Camii karesel planlıdır. Duvarlar kagirdir. Çatı ahşap olup üstü kiremitle kaplanmıştır. Caminin her duvarında iki pencere bulunur. Caminin içi pencerelere kadar ahşap lambri ile kaplanmıştır. Mihrabın içi mermerle kaplıdır. Minber ve kürsü ahşaptır. İçindeki üst mahfil betondur. Sağ tarafta bulunan minare kesme taştan yapılmıştır. Minare silindirik gövdeli ve orijinaldir. Şerefe korkuluğu çubuk demirden inşa edilmiştir. Taştan imal edilmiş bir külahı bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar