Cerrahpaşa Çavuşzade Camii
Çavuşzade Camii veya Çivizade Kızı Mescidi veya Ümmü Gülsüm Mescidi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa semtindedir. Semte adını veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde Çocuk Polikliniği karşısındadır. Camii Mimar Sinan’ın eseridir. Banisi, Mustafa Çavuş olup, minberini Çivizade kızı Ümmü Gülsüm Hatun koydurmuştur. Hadika ise baniyesinin Çivizade kızı Ümmü Gülsüm olduğunu zikretmektedir. Mescit, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinin geniş arazisinde kalmıştır. Zamanla harap olan mescit, 1965 yılında Vakıflarca onarılarak ibadete açılmıştır. Duvarları kaba yontma taş, çatısı ahşap ve kiremit kaplı olup etrafı camekanla kapatılmıştır. Doğu cephesinde üç, güney cephesinde dört pencere vardır. Batı duvarı ise sağırdır. Minaresinin yuvarlak gövdesi sıvalı olup tek şerefelidir. Kadınlar mahfili bulunan caminin mihrabı çini, minber ve kürsüsü ise ahşaptır. Caminin bahçesinde iki adet çeşme vardır. Bunlardan kesme taştan yapılmış Dayı Ömer ve Nafia Hanım Çeşmesi, diğeri ise Muhasip Beşir Ağa Çeşmesidir. Mescidin vakit namazlarında 25–30, Cuma namazlarında ise150 - 200 cemaati bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar