Cerrahpaşa Cerrah Mehmet Paşa Türbesi
Cerrah Mehmet Paşa Türbesi; İstanbul Aksaray ile Cerrahpaşa arasındaki Cerrah Mehmet Paşa Camiinin avlusuna 1604 yılında Mimar Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cerrah Mehmet Paşa külliyesi camii, türbe, çeşme, çifte hamam ve medreseden meydana gelmiştir. Külliyenin yapım tarihi 1593 yılıdır. Cerrah Mehmet Paşa Sultan III. Mehmet (1595–1603) dönemi sadrazamlarındandır.
Enderun’da cerrahlık öğrenmiş, Sultan III. Mehmet’i sünnet etmiştir. Topkapı Sarayı’ndan Yeniçeri Ağası olarak çıkmış, bir süre sonra vezir olmuş, 1595 yılında da Hadım Hasan Paşa’nın yerine sadrazam olmuştur. Sadrazamlığı sırasında hastalanmış ve 1604 yılında ölmüştür. Cerrah Mehmet Paşa’nın sağlığında yaptırdığı külliyenin avlusunun kuzeybatısında, avlu duvarına bitişik olan türbe sekizgen planlıdır. Kesme taştan kare planlı olarak yapılmış türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Her cephesine altlı üstlü birer pencere açılmıştır. Bunlardan alt kat pencereleri dikdörtgen mermer söveli, üst kat pencereleri de sivri kemerlidir. Doğu cephesindeki türbe girişinin önünde önceden bir ahşap revak bulunuyordu. Bu revak günümüze gelememiştir. Türbenin içerisi oldukça sade olup, beyaz badanalıdır. Türbe içerisinde Cerrah Mehmet Paşa ile iki oğluna ait toplam üç sanduka bulunmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar