Cerrahpaşa Davutpaşa Medresesi
Davutpaşa Medresesi; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki Davut Paşa Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi ile Davutpaşa Medresesi’nin kesiştiği yapı adasında inşa edilmiş olan Davutpaşa Külliyesinin bir yapısı olarak 1485 tarihinde inşa edilmiştir. Davutpaşa Külliyesi; cami, medrese, tabhane, türbe, çeşme, şadırvan ve hazireden meydana gelmektedir. Külliye Sultan II.Beyazıt vezirlerinden Koca veya Derviş lakapları bulunan Sadrazam Davut Paşa tarafından inşa edildiği külliyenin kitabesinden okunmaktadır. Medrese dik dörtgen bir revaklı avlu etrafında U formunda dizilmiş 16 adet kubbeli ve pencereli medrese hücrelerinden meydana gelir. Medresenin diğer ucunda ise kubbeli bir dershane ve mescit bulunur.
Medresenin 1792 tarihli sayımında 15 öğrenci, 1896 tarihinde ise 23 talebe, 1914 sayımında ise 16 talebe bulunduğu kayıtlardadır. Yakın döneme kadar harabe şeklindeki yapının bazı duvarları yıkılmış, kubbelerinin kurşunları sökülmüş bir haldedir bir dönem otopark olarak kullanılan yapı belediye tarafından bir kültür merkezi yapılması için restore edilecektir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar