Cerrahpaşa Haydar Kethüda Camii
Haydar Kethüda Camii veya Haydar Ağa Mescidi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Kocamustafa Paşa Caddesi üzerinde 1560 tarihlerinde inşa edilmiştir. Caminin karşısında Davutpaşa Lisesi ve güneyinde de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yeniçeri kethüda Beyi olan Haydar Kethüda tarafından yaptırılmıştır. Yeniçeri kethüdası görev olarak ordunun savaşlarda konaklayacağı yerleri belirleyen bir strateji uzmanı idi. Camii çeşitli dönemlerde tamir edilmiştir. Tamirin kıyafet etmediği 1982 yılında ise yıkılıp yeniden betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Mescit ana caddeden bir taş duvar ile ayrılmıştır. Mescit avlusunun sağında abdest alma yerleri bulunmaktadır. Mescidin harimi 210 metrekare olup cami içi sahn 170 metrekaredir. Mescidin çatısı ahşap olup kiremitle kaplıdır.

Dikdörtgen bir planı olan mescit döşemeleri betonarmedir. Son cemaat yerinden girilen mescitte ilk önce üst mahfile çıkılan bir merdiven bulunur. Sahnın üç cephesinde ikişer uzun pencere bulunur. Bu pencereler mescidin aydınlanmasını sağlar. İç kısımda pencere altlarına kadar duvarlar seramik ile kaplanmıştır. Bu kullanılan seramik tarihi yapıya hiç uymamıştır. Caminin mihrabı mermer olup, minber ve vaaz kürsüsü ahşaptandır. Sahnın iç tavanı betonarme olup düz boyanmıştır. Üst mahfil iki adet betonarme kolon tarafından taşınmaktadır. Caminin güneybatısında kalan minare yapıya bitişik inşa edilmiştir. Minare küfeki taşından imal edilmiştir. Minarenin korkulukları demirden külahı kurşun kaplamalıdır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar