Çinili Gümrük Han
Galata, Kemankeş Mahallesi Kemankeş Caddesi No. 36 adresinde bulunan han Dersaadet Rıhtım Dok ve Antrepo Şirket-i Osmaniyesi tarafından 1910 yılında yaptırılmıştır. Kitabesi günümüze gelmemiş olan hanın mimarı bilinmemektedir. Goad haritalarına göre 1904-05 yıllarında Gümrük Han'ın bulunduğu parsel üzerinde deniz tarafında cafe, restoran ve birahaneler, yol tarafında ise kömür, odun ve demir depoları vardı. Zemin ve asma katla birlikte toplam beş katlı ve avlusuz olan Gümrük Han'ın üzerine sonradan bir kat daha eklenmiştir. Demir karkaslı yığına binanın asansörü sonradan ilave edilmiş olsa da kalorifer tesisatının başından beri var olduğu biliniyor. Dört cepheli bu geniş yapı pencere açıklıklarının büyüklüğü sayesinde hafif, şeffaf bir görünümlüdür. Zemin ve asma kat cepheleri kesme taşla, cephelerin geri kalan kısmı sarı çinilerle kaplıdır, bu nedenle bina Çinili Han diye de anılır. Zemin ve asma katta pencereler yuvarlak kemerlerle inşa edilmiştir. 2020 yılında yapı Galata Port kapsamında yenilenmektedir. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar