Credit Lyonnais Societe Anonyme
Credit Lyonnais, 250 milyon frank tutarında bir sermaye ile Fransa’nın Lyon şehrinde 1863 yılında kuruldu. Zaman içinde banka genel merkezi Paris, Boulevard des Italiens’e taşındı. Kısa dönemde yurt dışına açıldı. 1875 yılında İstanbul’da ilk şubesini Galata Mertebani Sokak’ta kurulduğu dönemde İstanbul kısmının sermayesi 120 bin Osmanlı lirasıydı. Daha sonra bu şube Kemankeş Karamustafa Paşa Caddesi üzerindeki Hallaçyan Han’a taşındı. Banka İstiklal Caddesi’nde bir şube açtı. Şubenin kurulduğu adres o dönem Grande Rue de Pera No. 333 olarak bilinmekteydi. Bankanın Eminönü şubesi ise Eminönü Allahverdi Han’daydı. Banka yurt dışındaki şubeleri aracılığı ile ithalat ve ihracat işlerini finanse ediyordu. Osmanlı tahvillerin yurt dışında pazarlanmasında etkin rol oynadı. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Bankalar

Turan Aknc Kitaplar