Çubuklu Halil Ethem Bey Yalısı
Halil Ethem Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Çubuklu Caddesi üzerinde bulunan yalı 1850 tarihlerinde Sultan II. Abdülhamit dönemi Sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. İbrahim Ethem Paşa Hüsrev Paşa tarafından himaye edilmiş ve yetiştirilmiştir. O dönemde yurt dışına gönderilmiş ve Fransa’da madencilik tahsili yapmıştır. Türkiye’nin ilk maden mühendisidir. Sultan I. Abdülmecit ve Sultan I. Abdülaziz dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sultan II. Abdülhamit döneminde Sadrazamlık yapmıştır. 1893 yılında vefat eden İbrahim Ethem Paşa’nın yalısı küçük oğlu Halil Ethem Bey ismiyle tanınır. İbrahim Ethem Paşa’nın çocuklarından Osman Hamdi Bey Türkiye’de ilk müzeciliği başlatan insan olup Arkeoloji Müzesini kurmuştur. Osman Hamdi Beyin ölümü üzerine Müze müdürlüğüne kardeşi Halil Ethem Bey getirilmiştir. Kardeşlerden biri de Türkiye’deki ilk Nümüzmatlarından biridir.
Yalının mimari özellikleri olarak bağdadi ve ahşap olarak yapılmıştır. Yapı taş giriş katı üzerine iki ahşap kattan meydana gelir. Ahşap yapı 1990 yıllarında beton olarak tekrar yapıldı ve ahşap ile kaplandı. Yalının hamamı camla kaplanıp mutfak haline getirildi. Barok bir plan üzerine Neo klasik üslupta inşa edilmiştir. İki sofa bir salon altı oda, iki tuvalet ve banyodan oluşan yapıda aradaki kapılar açıldığında boydan boya görülebilir. Yapıda Zülvecheyn Sofası bulunur.Bu merkezi sofa denize, bahçeye, selamlığa ve hareme açılır.

Yalı çubuklu sahilinin Poyraza en açık noktasındadır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar