Dersaadet Su Şirketi Hanı
Galata, Bereketzade Mahallesi Bankalar Caddesi No. 14 adresinde bulunan han 1882 yılında inşa edilmiştir. Yapının kitabesi günümüze gelemediği için hanın mimarı ve banisi bilinmemektedir. 1882 yılında kurulan Dersaadet Su Şirketi 16 yıl bu yapıda hizmet vermiş ve daha sonra 1898 yılında Beyoğlu Caddesi’nde yaptırdığı kendi binasına taşınmıştı. 1911 yılında ise Rus Dış Ticaret Bankası bu handa bir dönem hizmet vermişti. 1920 yılından itibaren Tütün Rejisinin bazı büroları ve veznesi faaliyet göstermişti. Reji kurumunun zaman içinde İnhisarlara dönüşmesi ve daha sonra da Tekel geçtiği tüm dönemlerde yapı hep adı geçen kurumda kalmıştı.

19. yüzyıl Neoklasik mimari usulle yapılmış yapı bodrum hariç üç katlıdır. Çok uzun yıllardır devlet binası olan yapıya sonradan bir kat ilave edilmiş olup oldukça uyumsuzdur. Yapının cephesi beş bölümden oluşup bu bölümlerin 2-3-4 bölümleri caddeye doğru çıkma oluşturur. Çıkmanın altında ve üstünde katlar boyunca devam eden yapay kolonların Korint başlıkları vardır. Yapı günümüzde İstanbul Valiliği’nin Dernekler Masası yönetiminin kullanımındadır. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar