Anadolu Yakası Yalıları

 • BEYLERBEYI ABDÜLHAMIT PASA YALISI

  BEYLERBEYI ABDÜLHAMIT PASA YALISI

  Abdülhamit Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Caddesinde 1860 tarihlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı Mehmet Ali Bey inşa ettirmiştir. 1858 yılında İzmir’de doğmuş olan Abdülhamit Paşa Kuleli Askeri lisesinde okumuştur. Bu arda 93 harbi çıktığından dolayı harbe katılmıştır. Harp sonrası Kuleliden mezun olup devlet katında çalışmaya başlamıştır. Sürre-emiri Mirliva Hacı Mustafa Raşit Paşa’ya damat olup Yıldız Sarayında çalışmaya ...

  Devamı

 • BEYLERBEYI DEBRELI ISMAIL PASA YALISI

  BEYLERBEYI DEBRELI ISMAIL PASA YALISI

  Debreli İsmail Hakkı Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde Beylerbeyi caminin yanındadır. Beylerbeyi caminin bir diğer ismi de camiyi yaptıran Sultan I.Abdülhamit’ten dolayı Hamid-i evvel Camii denir. Bu yalı caminin kuzeyindedir. Bina 1890 tarihlerinde İstanbul’da müthiş binalar yapmış olan Mimar Alexandre Vallaury tarafından yapılmıştır. İsmail Hakkı Paşa Debre’de doğmuştur. Osmanlı orduları için gıda maddeleri mutemetliği yapmıştır. ...

  Devamı

 • BEYLERBEYI HASIP PASA YALISI

  BEYLERBEYI HASIP PASA YALISI

  Hasip Paşa Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi ile Çengelköy arasında, Beylerbeyi Vapur İskelesi ve Beylerbeyi Camisi’nin yakınında yer alan Hasip Paşa Yalısı 1974 yılında yanmış ve tamamen yok olmuştur. Beylerbeyi’ndeki Sadullah Paşa Yalısı’ndan sonra, yörenin en eski yapısıdır. Hasip Paşa Yalısını 19. yüzyılın başlarında Vakıf gelirlerinden sorumlu Mehmet Emin Efendi’nin oğlu Mehmet Hasip Paşa yaptırmıştır. Hasip Paşa’nın ismi ...

  Devamı

 • BEYLERBEYI KAZIM KADRI YALISI

  BEYLERBEYI KAZIM KADRI YALISI

  Hüseyin Kazım Kadri Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi’nde 1900 tarihlerinde Mimar Kemalettin’e Hüseyin Kazım Kadri tarafından inşa ettirilmiştir. 1870 tarihlerinde Beylerbeyi’nde doğmuş olan Hüseyin Kazım Kadri’nin babası Trabzon valisi Kadri Bey, dedesi ise Sultan I. Abdülmecit’in veziri Hacı Ethem Paşa’dır. Kazım Kadri Meşrutiyetten evvel İttihat ve Terakki’ye üye oldu. Bu dönmede Tanin gazetesini çıkarttı. Sultan II. Abdülhamit aleyhtarı ...

  Devamı

 • BEYLERBEYI MABEYNCI FAIK BEY YALISI

  BEYLERBEYI MABEYNCI FAIK BEY YALISI

  Mabeynci Faik Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde bulunan yalı 1890 tarihlerinde Mabeyinci Faik Bey tarafından yaptırılmıştır. Mabeynci Faik Bey, Sultan II. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayında görev yapmıştır. Kendisi Sanat ve Edebiyatla ilgilenmiştir. Nişantaşı’ndaki konağında ve Beylerbeyi’ndeki yalısında Edebi sohbetler yapılır, irfan meclisleri kurulur ve musiki fasılları icra edilirdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan ve uzun yıllar ...

  Devamı

 • BEYLERBEYI MÜNEVVER AYASLI YALISI

  BEYLERBEYI MÜNEVVER AYASLI YALISI

  Münevver Ayaşlı Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde 1936 tarihinde Münevver Ayaşlı tarafından Mimar Sedat Hakkı Eldem’e yaptırılmıştır. 1906 yılında Selanik’te doğmuş olan Münevver Ayaşlı, Caferi Tayyar Beyin kızıdır.1930 yılında Sadullah Paşa’nın oğlu Lahey büyükelçisi Nusret Ayaşlı ile evlenmiştir.1944 yılında Nusret Beyin vefatı üzerine Münevver Ayaşlı yazarlığa ve gazeteciliğe başlamıştır. Döneminin önemli bir yazarı olmuştur. Münevver hanım ...

  Devamı

 • ÇENGELKÖY BOSTANCIBASI ABDULLAH YALISI

  ÇENGELKÖY BOSTANCIBASI ABDULLAH YALISI

  Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çengelköy vapur iskelesinin güneyinde 1810 tarihlerinde Bostancıbaşı Abdullah Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Abdullah Ağa Çengelköy’de kayıkçılık yapan Safranbolulu Kürekçi Ali’nin oğludur. Baba mesleğine devam etmiş ve sonunda saray saltanat kayığına kürekçi olarak alınmıştır. Saraydaki çalışmalarından dolayı Sultan II. Mahmut döneminde Bostancıbaşı olmuştur.1815 tarihinde azledilmiştir. Abdullah Ağada Çengelköy’deki evine çekilmiştir. Bir yıl ...

  Devamı

 • ÇENGELKÖY KAYMAK MUSTAFA PASA CAMII

  ÇENGELKÖY KAYMAK MUSTAFA PASA CAMII

  Kaymak Mustafa Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çengelköy sahilinde Kuleli Askeri Lisesi’nin hemen yanı başında 1720 yılında Sultan III. Ahmet döneminde Kaptan-ı Derya’lık yapmış olan, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın damadı Nişancı Mustafa Paşa tarafından 1720 yılında inşa ettirilmiştir. Boğaz’ın en güzel yalı camilerinden biri olan Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii, Kulebahçe Mescidi, Kuleli Ocağı Mescidi ve Kuleli Camii ...

  Devamı

 • ÇENGELKÖY SADULLAH PASA YALISI

  ÇENGELKÖY SADULLAH PASA YALISI

  Sadullah Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çengelköy Caddesi’nde bulunan yalı Darüssade ağası Mehmet Ağa tarafından 1800 tarihlerinden evvel inşa ettirilmiştir. Esat Muhlis Paşa’nın oğlu olan ve 1838 yılında Erzurum’da doğan Sadullah Paşa, Sultan V. Murat’ı tahta geçirmek isteyenlerdendi. Bu konuda Sultan Abdülaziz’in karşısında olan cephenin içinde idi. Sultan II. Abdülhamit tahta çıkıca Sultan Murat’ı destekleyen devlet adamlarını İstanbul ...

  Devamı

 • ÇENGELKÖY SERVER EFENDI YALISI

  ÇENGELKÖY SERVER EFENDI YALISI

  Server Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Çengelköy Vapur iskelesinin kuzeyindeki ilk yalı olup yapım tarihi ile ilgili bilgi yoktur. Tahminen 1880 sonrası inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bugünkü yalı betonarme olup cepheleri ahşap kaplamalıdır. Yapı toplam dört katlıdır. Giriş katı yığma kagirdir. Boğaziçi yalılarında genelde tüm giriş katları kagir inşa edilir. Yapının diğer üç katı ahşaptan inşa edilmiştir. Kadın Efendi ...

  Devamı