Divanyolu Atik Ali Paşa Sibyan Mektebi
Atik Ali Paşa Sıbyan Mektebi; İstanbul Sur içi Çemberlitaş Divanyolu Caddesine cepheli olarak 1509 tarihlerinde inşa edilmiş olan Atik Ali Paşa Külliyesi’nin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Külliyeyi yaptıran Gazi Hadım Vasat Ali Paşa Fatih’tede yaptırmış olduğu bir camisi bulunmaktadır. Atik Ali Paşa Hadım, Tavaşi, Şehit, Eski unvanları ile tanınmış, iki kez sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır. 1511 yılında Şah Kulu İsyanı sırasında şehit edilmiştir. Ali Paşa’nın İstanbul, Edirne ve Mora’da çeşitli vakıfları bulunmaktadır.
Atik Ali Paşa Sıbyan Mektebi dikdörtgen planlı olup, aralarındaki bir sıra tuğla bir sıra taş örgüden meydana gelen Almaşık mimari ile inşa edilmiştir. Külliyenin bazı binaları Divanyolunun diğer yanında kalmıştır. Yapının Divanyolu Caddesi’ne bakan cephesine iki dükkan yerleştirilmiştir. Avlu içerisinden girilen Sıbyan Mektebinin üst katına bir merdivenle çıkılmaktadır. İkinci kat iki bölüm halinde olup, üzeri tonozlu bir kubbe ile örtülmüştür. Ancak, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından bir süre lojman olarak kullanılmış ve içerisinin planı değiştirilmiştir. Günümüzde iyi bir durumdadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar