Divanyolu Çorlulu Ali Paşa Medresesi
Çorlulu Ali Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Molla Fenari Mahallesi Divanyolu Bileyciler sokak ve Medrese Çıkmazı sokakları arasında kalan yapı adasında Çorlulu Ali Paşa Külliyesi binalarından biri olarak 1707 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye, medrese, cami, tekke, kütüphane ve hazireden meydana gelir. Medrese Sultan II.Mustafa’nın damadı ve Sultan III.Ahmet dönemi Sadrazamlarından Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külliye’nin mimarı Davut Ağa’dır. Çorlulu Ali Paşa külliyenin haziresindedir.
Medresenin kitabesinde: ‘’Bana bir harf öğretenin kulu olayım’’ cümlesi yer alır. Kesme taştan yapılmış olan medresenin girişi dikdörtgen planlı bir avluya açılmaktadır. Sekiz adet kare planlı ve revaklı hücresi bulunan medresenin avlusunda bir kuyu ve sekizgen planlı bir şadırvan bulunur. Avlunun güneydoğusunda ise yine sekizgen planlı ve kubbeli dershane, doğusunda kare planlı bir kütüphane bulunur. Medresede eğitim görenler 1792 de 15 iken bu sayı 1869 yılında 26’a ulaşmıştır. 1960’lar da onarımdan geçen bu medrese bugün Nargile içilen bir kahve olarak hizmet vermektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar