Divanyolu Kaliçeci Hasan Ağa Mescidi
Kaliçeci Hasan Ağa Mescidi;  İstanbul Suriçi Çemberlitaş Çarşıkapı Caddesi 47 adresinde 1510 tarihlerinde Kaliçeci Hasan Ağa tarafından inşa edilmiştir. Kaliçeci kelimesi Osmanlı’ca da halıcı anlamındadır. Mescidin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ama Hasan Ağa 1519 tarihlerinde vefat etmiştir. Bu mescitle beraber bir sıbyan mektebi yaptırmış olup, o yapı günümüze ulaşamamıştır. Mescit Çarşıkapı meydanında olup Divanyolu ile Gedikpaşa Caddesinin kesiştiği noktadır. Sokağın diğer köşesi ise Merzifonlu Kara Mustafapaşa Külliyesi bulunmaktadır.

Mescit zaman içinde birçok onarım geçirmiştir. 1750 tarihlerindeki Gedikpaşa Yangınından nasibini almıştır. 1751 tarihlerinde Sadrazam Köse Bahir Mustafa paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Köse Bahir Mustafa Paşa’nın Eyüp Otakçılar’da yaptırdığı bir külliyesi bulunmaktadır. Mescit 1868 tarihinde ise Maliye Muhakemat Komisyonu üyesi Mustafa Rıfat Efendi tarafından yenilenmiştir. Tüm bu yenilemeler sonunda ilk yapıdan bugüne hiçbir şey kalmamıştır. Yapının minberini Testericizade Mehmet Efendi koydurarak mescit camiye çevrilmiştir.

Beyazıt Meydanına bakan ana kapıdan girilince abdest alma hacimları ve son cemaat yeri görülür. Buradan Son cemaat yerine geçilir. Son cemaat yerinin doğusunda bir pencere, batısında ise kadınlar mahfilinin kapısı bulunur. Kadınlar mahfilini dört direk taşımaktadır. Son cemaat yerinden harime girilir. Mescidin harimi 110 metrekaredir. Mescidin iki yönünde yüksek üstü oval pencereler bulunur. Mescidin mihrabı biraz çarpıktır. Bu yüzden eğri Mihraplı Mescit adını da verenler olmuştur. Yapının mihrabı ve pencere araları yan cephelerin 2 metreye kadar olan kısımları çini kaplamalıdır. Vaaz kürsüsü ve minber ahşaptan imal edilmiştir. Yapının çatısı kırma çatı olup kiremitle kaplıdır. Minare kare kaide üzerinde olup tek şerefeli ve kurşun külahlıdır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar