Divanyolu Köprülü Mehmet Paşa Medresesi
Köprülü Mehmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu Caddesine cepheli olarak 1661 tarihinde Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen Külliyenin bir yapısıdır. Medreseye Peykhane Sokaktan girilmektedir. Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi, cami, medrese, kütüphane, çeşme, türbe, vezirhan ve dükkanlardan meydana gelmektedir. Medrese ilk başta bir Darül hadis olarak inşa edilmiştir. Külliye mimarının Mustafa Ağa olduğu iddiası bulunmaktadır. Köprülü Mehmet Paşa 1578 yılında bugün Arnavutluk’ta kalmış olan Berat Sancağın’da doğmuştur. Devlete senelerce hizmet ettikten sonra emekli olmuştur. Sultan IV.Mehmet döneminde ülkedeki istikrarsızlıklar bir türlü çözülemediği için kendisine Sadrazamlık görevi teklif edilmiştir. Köprülü Mehmet Paşa geniş yetkilerle bağımsız çalışma imkanı verilirse bu görevi kabul edeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine devlet yönetimine geçen Paşa devleti istikrara kavuşturmuştur. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa isimli devlet adamları göreve gelmiştir.
Medrese Peykane Sokaktan girildiğinde sağda dükkanlar solda ise Dershane mescidi bulunur. Bu mescit medreseye göre büyük tasarlanmıştır. Medrese avlusunun da L formunda yerleştirilmiş 10 adet medrese hücresi bulunmaktadır. Aslında bugüne gelemeyen 2 hücre yol yapımları sırasında istimlak edilmiştir. Medrese avlusunun Divanyolu’na bakan cephesi bugün külliyenin haziresidir. Medrese 1792 tarihinde 10 mermer hücre sahibi ve 4 müstahdem, 1869’da ise bir dersiam ve 35 talebe bulunmaktadır. 1914 tarihli teftiş raporunda ise 25 talebe tespit edilmiştir. Medrese 1984 yılından bu yana Kubbe Altı Akademisi tarafından eğitim hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar