Divanyolu Nuruosmaniye Medresesi
Sultan Osmanhan veya Nuruosmaniye Medresesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Molla Fenari Mahallesi Vezir Hanı Caddesi ile Tavukçupazarı Sokağının kesiştiği noktada. 1749 ila 1756 tarihlerinde inşa edilmiş külliyenin bir yapısıdır. Külliye Barok mimari stille inşa edilmiş bir yapılar grubu olup, cami, medrese, imaret, kütüphane, dükkanlar, sebil, çeşme ve türbeden meydana gelir. Külliye inşasına Sultan I. Mahmut döneminde başlanmıştır. Sultan I.Mahmut şair bir padişahtı. İstanbul’da çok sayıda kütüphane kurmuştur. 1754 tarihinde vefat edince Eminönü’ndeki Hatice Turhan Sultan türbesine gömülmüştür. Sultan I.Mahmut’un vefatından sonra Sultan III.Osman tarafından külliye bitirtilmiştir. Sultan III.Osman ağabeyinin vefatı ile çok genç yaşta tahta çıkmış ve 1757 yılında vefat etmiştir. O da Eminönü’ndeki Sultan II.Mustafa Türbesine gömülmüştür. Külliye 1749 yılında başlanıp inşaatı çeşitli sebeplerden dolayı aksamıştır. Toplam 7 yılda bitirilmiştir. Kitabesinde 1756 tarihi okunmaktadır. Medresenin mimarı konusunda çeşitli bilgiler bulunmaktadır.
Medrese Külliyenin güneydoğusunda kalmakta olup giriş kapısı Cami avlusunadır. Cami barok bir mimari sayılsa da medrese 12 göz hücresi ile klasik Osmanlı Medrese mimarisinin dışına çıkmamıştır. Revaklı dikdörtgen bir avlu etrafına dizilmiş 12 hücre bulunmaktadır. 1792 yılında yapılan inceleme de 19 öğrenci kayda geçmiş olup 1869 tarihinde 34 kişiye çıkmıştır. 1914 tarihindeki teftişte ise 56 talebe sayılmıştır. Günümüzde Eminönü Yatılı Kuran Kursu olarak faaliyet göstermektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar