Divanyolu Nuruosmaniye Türbesi
Nuruosmaniye Türbesi;  İstanbul Suriçi Nuruosmaniye Mahallesi Nuruosmaniye Külliyesi’nin kuzey doğusunda külliye ile beraber olarak 1755 tarihinde inşa edilmiştir. Yapının mimarları Simoen Kalfa ve Mustafa Ağa’dır.  Türbenin mimarisi klasik Osmanlı Türbelerinden ayrışır. Bu türbe Sultan I. Mahmut için inşa edilmiştir. Sultan I. Mahmut inşaat bitmeden vefat ettiği için Eminönü’ndeki Hatice Turhan Sultan türbesine defnedilmiştir. Külliyenin bitirtilmesi ise Sultan III. Osman tarafından olmuştur. Bundan dolayı külliyeye Nuruosmaniye ismi konulmuştur. O dönemde yaşanan huzursuzluklardan dolayı Sultan III. Osman’da Eminönü’ndeki Hatice Turhan Sultan türbesine gömülmüştür. Külliyeyi inşa ettiren iki Osmanlı padişahı buraya gömülmeyince türbeye Sultan I. Mahmut’un annesi Şehsuar Sultan gömülmüştür. Kare şeklindeki türbe ana kısım ile birleştiğinde dikdörtgen bir mekan ortaya çıkmaktadır. Kubbe an kısmın üstünü örtmektedir. Alt kısım mermerden, üstteki pandantif kısmı kesme taştandır.

Türbenin yirmi iki penceresi vardır. Mekanı örten kubbenin kasnağı geniştir. Dışarıda petek içinde vitraylı pencereleri bulunmaktadır. Türbenin girişinde üç kemerli revak bulunmaktadır. Revakın orta kısmı diğer revaklara göre daha yüksektir. Revakın dış kısmındaki dört sütun varken bina cephesindeki dört sütun binaya yapışıktır. Kubbenin iç kısmı kalem işleri ile süslenmiştir. Türbenin içinde pencerelerin üst kısmında dolanan yatay bir şerit bulunmaktadır. Bu bant üzerinde Ahkaf Suresi’nin 15 ve 19 ayetleri bulunmaktadır. Türbede 11 sanduka bulunmaktadır. Şehsuvar Sultan dışındaki sandukaların kime ait bilinmemektedir. Hava Fotoğrafı Kadir Kir tarafından çekilmiştir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar