Dolapdere Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi
Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Dolapdere Hacı İlbey sokakta 1893 yılında inşa edilmiştir. Kilise Melek Gabriel’in Hazreti Meryem’e Hazreti İsa’yı doğuracağını müjdeleyişine ithaf edilmiştir. Bir çok Kilise gibi bu yapıda ahşap olarak yapılmış daha sonrada kagir olarak bir daha yapılmaya başlanan bina, Patrik II.Joakim döneminde 16 yılda bitirilmiştir. Yapı çalışmaları Mimar Petrakis Mimaridis tarafından inşa edilmiştir. Patrik VIII.Neofidos zamanında 1894 tarihinde hizmete açılmıştır.Batıdaki narteksden naos girilen kapının üzerinde yapının kitabesi bulunur.
Kilise bir avlu içinde yer almaktadır. Kilise düzgün kesme taştan inşa edilmiş ve köşelerde blok taş kullanılmıştır. Kilise plan olarak yunan haçı biçiminde olup doğu ve batı ekseninde yerleştirilmiştir. Batıda narteks ve doğuda üç bölümlü apsis yer alır. Ana mekan kubbe ile örtülmüştür. Kuzeybatı ve güneybatıda kare kesitli çan kuleleri yer alır. Kilise cephelerde kademeli olarak yükseltilmiştir. Batı cephesinde iki kule arasında üçgen alınlığı olan bir kule yer alır. Dolapdere’de bulunan bu kilise üslup olarak erken neogotik özelliklerin egemen olduğu Tanzimat sonrası inşa edilen bu kilise çan kuleleri ve özgün mimarisi ile dikkat çeker.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar