Dolmabahçe Koca Yusuf Paşa Sebili
Koca Yusuf Paşa Sebili; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Dolmabahçe Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde 1786 tarihinde Koca Yusuf Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sebilin Plan Özellikler şu şekildedir. Plan çok alışılmış bir plan tipi değildir. Bir daire parçası alan ile bir dikdörtgen alanın birleşmesinden ortaya çıkmış bir formdur. Bu daire parçası şeklindeki kısım ortadaki yüzün çeşme olarak değerlendirildiği yedi yüzden oluşur. Ortadaki yüzdün önündeki bir yalak bulunur.
Sebilin Cephe Özellikleri ise şu şekildedir. Cephe Barok Rokoko özellikler göstermektedir. Ortada çeşme aynası olarak tasarlanan yüz göze en çarpan unsurdur. S ve c kıvrımları bezenen bu yüzün ikişer tarafındaki toplam dört kanat demir şebekeli olarak tasarlanmıştır. Bu her biri konik sütun başlıklı sütun bölümlendirilen yüzlerden en sağdaki kapı olarak değerlendirilmiştir. En soldaki niş olarak değerlendirilmiştir. Sütun başlıkları üzerinde siyah mermerden üstünde kartuşların iliştirildiği prizmatik bir plastır bulunur. Bir üst kademede çıtalarla değerlendirilen bir saçak ve en üstte sekizgen bir saçak bulunur.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar