Edirnekapı Muhtesip İskender Ağa Camii
Muhtesip İskender Ağa Camii;  İstanbul Suriçi Edirnekapı Karagümrük Kabakulak sokağına cepheli olarak 1730 yılında yeniden yaptırılmıştır. Caminin ilk yapılışı Fatih Sultan Mehmet döneminin iktisab Ağası Muhtesip İskender Ağa tarafındandır. Bu camiinin köşesine daha sonraki yıllarda Kabakulak Ağa tarafından bir çeşme yaptırılmıştır. Bu çeşme bütün mahalleye hizmet ettiği için mescide de bir süre sonra Kabakulak mescidi denmeye başlanmıştır.

1730 yılında vuku bulan yangında bu camii yanmıştır. Dönemin padişahının emriyle Kethüda Katibi Halil Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bina Ahşap çatılı ve kırma nizamındadır. Camii etrafı bir çevre duvarı ile çevrilmiş 840 metrekare bir alan içerisinde inşa edilmiştir. Caminin son cemaat yerinin bulunduğu yere bir metal doğrama inşa edilmiştir. Caminin iç harimi 85 metrekaredir. Caminin tavanı ahşaptır. Caminin minberi, mihrabı ve kürsüsü mermerden yapılmıştır. Cami duvarları sıvanmış olup yeşile boyanmıştır. Ahşap çatı kiremitle örtülmüştür. Caminin minaresi girişin batısında olup kesme taş ve tuğladandır. Minarede sıvanmıştır. Caminin banisi Kabakulak tekkesinde medfundur.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar