Edirnekapı Panayia Uranon Rum Ortodoks Kilisesi
Panayia Uranon Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Edirnekapı da Salmatomruk ile Neşter Sokaklar arasındaKİ yapı adasında 1730 yılında fetva çıkarılmış olup 1834 yılında son olarak inşa edilmiştir. Bu kilise 1583 ve 1604 yıllarına ait kataloglarda yer almaktadır. Bu kataloglarda Kiriaton Ouranon deyimiyle Göklerin efendisi olarak tanımlanır. Kilisenin Naos’dan nartekse geçilirken duvarda bulunan kitabede ‘’Koimesis’’ sahnesi yer alır. Yapının 1940 yılında yapılmış bir çan kulesi bulunmaktadır. Yapı üç nefli bazilika olarak yapılmış olup doğu ve batı ekseninde konuşlanmıştır. Yapının dış cepheleri kırma taş malzeme ile yapılmış olup üstleri sıvalıdır. Yapı Ahşap ve kiremit bir kırma çatı ile örtülmüştür. Dikdörtgen formundaki narteks düz bir çatı ile örtülmüştür. Doğuda yarım yuvarlak bir apsis bulunur. Yapı oldukça yalın bir tezyinata sahiptir. Nefler arasında ahşap beş adet kare kesitli sütun ayırmaktadır. Sütun başlıkları ahşaptan olup ion şeklinde stilize edilmiştir. Yapının kuzeyinde Aya Kiryaki Ayazması bulunmaktadır. Bu yapı ile ilgili bilgiler Prof. Eva Şarlak’ın Yüz İstanbul Kilisesi kitabından alınmıştır.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar