Eminönü Kantarcılar Elhaç Timurtaş Mescidi
Kantarcılar Elhaç Timurtaş Mescidi; İstanbul Suriçi Eminönü Sarı Demir Mahallesi Kantarcılar Caddesi 19 adresinde 1460-1470 tarihlerinde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kesin inşa tarihi belli değildir. Mescidin banisi Timurtaş Ağa Fatih döneminde bu çevrelerde esnaflık yaptığı bilinmektedir. Mescidin mimarı Mahsenci Hacı Ahmet Ağa’dır. Mescit uzun yıllar kullanılmaktan tahrip olmuştur. 1938 -1964 arasında ibadete kapanmış ve amaç dışı işlerde kullanılmıştır. 1964 yıllarında semt esnafı tarafından yenilenmiştir. Tekrar 1990 yılında kapsamlı bir onarımdan geçmiştir.

Mescit iki katlı olup, alt kısımda dükkanlar yer almaktadır. Üst kısım ise mescittir. Kantarcılar caddesinden girilmekte olan mekan abdest mahallidir. Buradan bir merdivenle son cemaat yerine çıkılır. Buradan üst mahfile devam etme imkanı vardır. Mescidin ana mekanı sadece 4 saf almaktadır. Yapı taş ve tuğladan örülmüştür. Yanına ilave yapılan kısım ise ahşap kaplamalıdır. Sivri kemerli mihrap çinilerle kaplıdır. Sağ ve sol duvarlarda iki sıra pencere bulunur. Alttaki pencereler dikdörtgen olup üsteki pencereler petekli ve üstleri ovaldir. Harimin üst girişinde bulunan mahfil 4 kolon üzerinde taşınan bir balkon gibidir. Yuvarlak gövdesi yapı duvarları içinde kalmış olan minare tuğla ve küfeki taşından yapılmıştır. Minarenin şerefesi olmadığı için üstteki pencerelerden ezan okunmaktadır. Mescit çarşı esnafınca kullanıldığı için Pazar günleri kapalıdır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar