Eminönü Kantarcılar Mescidi
Kantarcılar Mescidi veya Sarı Timurcu Mescidi; İstanbul Suriçi Eminönü Sarı Demir mahallesi, Kıble Çeşme caddesi 77 adresinde 1460 tarihlerinde Sarı Timurci Mevlana Muhittin Efendi tarafından inşa edilmiştir. Eminönü’nden Unkapanı’na giden Ragıp Gümüşpala Caddesine de cephesi olan mescidin girişi arka paralel sokak Kıble Çeşmesi sokaktandır. Mescit uzun yıllar kullanıldıktan sonra 1848 ve 1968 yıllarında yenilenmiştir. Mescit fevkani olarak bir sıra taş iki sıra tuğla olarak almaşık olarak inşa edilmiştir. Mescidin alt tarafı irat getirmesi amacıyla dükkanlara kiraya verilmiştir. Mescidin ana caddeye iki sıra halinde pencereleri bulunmaktadır. Alttaki sıradaki pencereler dikdörtgen üst sıradakiler ise oval kemerlidir. Dıştan merdivenle son cemaat yerine çıkılır. Buradan ahşap bir kapıyla esas ana mekana girilmektedir.

Harimde duvarlar tamamen çinilerle kaplanmıştır. Mihrap ise tamamen çinidir. Minber, vaiz kürsüsü, üst mahfil beyaz yağlı boya ile boyanmıştır. Ana Mekanın her iki yönü de boydan boya mahfildir. Zaman içinde mescidin batı yönüne ek bir bina inşa edilmiştir. Yapılan ek binaya takılan pencereler ana bina ile uyumsuz kalmıştır. Tuğladan inşa edilmiş olan tek şerefeli minarenin külahı soğan gövdeli olup, yukarıya doğru sivrilmektedir. Minare ana bina ile ek bina arasında kalmıştır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar