Eminönü Marpuççular Mescidi
Marpuççular Mescidi; İstanbul Suriçi Mısır çarşısının arkasında Marpuçtular Caddesinde fevkani bir mescit olarak inşa edilmiştir. Hadika banisinin Çelebi oğlu Alaattin olduğunu ve mihrabı önünde defnedildiğini yazar. Camii tamamen elden geçirilmiştir. Pasalı bir tavanla, üstü taçlı kartonpiyer bir tavan yapılmıştır. Kapı üstünde bulunan “İnne’s-salate
”levhasında H.1320 tamir tarihi vardır. Altında ise suyunun Kanuni Sultan Süleyman tarafından getirildiği belirtilmiştir. Camii son olarak 1955’de yeni baştan Ata Köseoğlu Bey tarafından tamir edilmiştir. 1462 tarihli Hoca Alaattin bin Çelebi El Edirnevi olarak kaydedilen vakfı bulunmaktadır. Vakfiyede kendi mahallesinde 190 ev vakfetmekte, imama 2, müezzine 1,5, dirhem yevmiye bağlanmaktadır. Oysa Kanuni devrinde yazılan vakıfları daha geniş gözükmektedir. Aynı yerde 6870 akçe gelirli, Alaca Hamam’a bitişik 19 oda ve mescit, karşısında 1911 akçe gelirli 12 dükkan vakfedip imama 3, müezzine 2, mütevelliye 2, 4 cüzhana 4 akçe tahsis edilmiştir. Kagir kapılı caminin tek şerefeli bir minaresi ve 180 metrekarelik bir iç alanı vardır. Fevkani olarak inşa edilmiştir. Geniş girişin sonundaki dar bir girişin yanından iki merdivenle yukarı çıkılır. Bu merdivenlerden birisi eski, diğeri ise yenidir. Asıl harimin derinliği 15 metre, genişliği 10 metredir. Merdivenin üstüne, daha yüksekte eğri bir mahfil çıkarılmıştır. Orta merdivenin mermer korkulukları ilk yapıdan kalan eserlerdir. Banisinin kabri şimdi yoktur. Vakit namazlarında ortalama 50 cemaati bulunmaktadır. Cemaat kapasitesi 250 kişidir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar