Eminönü Mercan Atik İbrahim Paşa Mescidi
Atik İbrahim Paşa Mescidi; İstanbul Suriçi Eminönü Mercan Fincancılar Caddesiyle Uzunçarşı Caddesi arasındaki köşede, Nasuhiye Sokağına cepheli inşa edilmiştir. Cami, 1479 yılında tamamlanmıştır. Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Veziriazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Aydın Yüksel, camiin 1492 yılında yapıldığını kaydetmektedir. Ancak 1492 tarihi, cami kitabesinden de anlaşıldığı üzere binanın yapımına başlanılan tarihtir. Yapımın bitiş tarihi ise, yine camideki kitabenin gösterdiği üzere 1494 tarihidir. Cami çatılıdır ve yapımında kesme taş kullanılmıştır. Duvar kalınlıkları 145-150 cm genişliğindedir. İç ölçüleri ise 15.60 X 18.60 metredir. Aydın Yüksel, bu büyük ebadın ve katın duvarların camiin kubbeli olabileceği ihtimalini hatıra getirdiğini, fakat Evliya Çelebi'nin "Uzun çarşı içinde İbrahim Ağa camii kagirdir, fakat kubbeli bina değildir sözlerine bakarak kubbeli değil, çatılı olduğunu söylemektedir. Sekiz yuvarlak mermer sütun üzerine oturan bir son cemaat yeri bulunan cami 33 pencereden ışık almaktadır. Tavan ise dört kolon tarafından taşınmaktadır. Zamanla harap olan cami 1965 yılında halk tarafından tamir edilerek yeniden İbadete açılmıştır. Tek şerefeli minaresinin kaidesi on bir kenarlıdır ve gövdeye payet dik baklavalarla geçmektedir. Gövde de kaideye yakın kalınlıktadır ve şerefe orijinaldir. Camiin ortalama vakit namazlarında 150, Cuma namazlarında 2000 cemaati olmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar