Eminönü Mercan Bezzazı Cedit Mescidi
Bezzazı Cedit Mescidi veya Merdivenli Mescit veya Sır Ali Mescidi; İstanbul Suriçi Mercan Uzunçarşı Caddesi ile Havancı Sokağın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir.  Mimarı ve inşa tarihi bilinmeyen Bezzazı Cedit Mescidi, 16. Yüzyıla tarihlenmektedir. Önce Enderun'da sır katibi, sonra vezir olan Bezzaz-ı Cedit Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimarı belli olmayan eser, bir süre boyahane olarak kullanılmış, daha sonra 1965 yılında onarılarak tekrar aslına uygun olarak faaliyet gösterecek duruma getirilmiştir. Daha önce içindeki fabrikanın bacası olarak kullanılan minaresi yıkılmış ve tekrar onarılmıştır. İstanbul Ansiklopedisi'nde, camiin 1921 yılına kadar ibadete açık olduğu, bu tarihte Evkafça kadro dışı bırakıldığı, önce bir mesken olarak kiralandığı, ikinci Dünya Savaşı başında kaba kasap kağıdı imalathanesi olduğu, sonra iplik boyahanesine çevrildiği bildirilmektedir. 1957 de tekrar mescit olmak üzere boşaltıldığı da yine aynı kaynakta belirtiliyor.

Merkezde tek kubbe, yanlarda ise 4 yarım kubbesi bulunmaktadır. Alanı 218 metrekare kadardır. Tek şerefeli bir minaresi ve altında dükkânlar bulunmaktadır. Fevkani olan camiye 12 merdivenle çıkılmaktadır. Banisinin kabri bilinmemektedir. Mescidin vakit namazlarında ortalama 35-40 Cuma namazlarında 250-300 cemaati bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar