Eminönü Sultan V. Murat Cedit Türbesi
Cedid Havatin Türbesi; İstanbul Suriçi Eminönü, Yeni Cami külliyesinin haziresindeki, Hatice Turhan Sultan Türbesi’nin arkasında, 384. ada, 156. parselde yer almaktadır. Hatice Turhan Sultan Türbesi’ne, kadınlar türbesi anlamındaki Havatin Türbesi’nin eklenmesinin de yetersiz kalmasından dolayı, yeni bir bölüm daha ilave edilmiştir. Bu bölüme Cedit Havatin Türbesi denilir. Türbe, dikdörtgen planlı, kuzeybatı kısmı kubbeli bir yapıdır. Türbeye hem batı kenarındaki bir kapıdan, hem de Havatin Türbesi’nin kuzeyindeki bir pencereden girilebilmektedir. Mekan, doğu ve batı cephelerinde açılmış alt pencereler ile kuzeye açılmış üst pencereler ile aydınlatılır. Alt pencereler demir şebekelidir. Pandantifler, kasnak ve kubbe, siyah ve griye çalan mavi renklerin kullanıldığı kalem işleri ile süslenmiştir. Pandantifler, sepet örgülü bir vazodan aşağılara taşıp sarkan çiçeklere bezenmiş ve bunun etrafı yaprak motifleri ile çerçevelenmiştir. Ayrıca Kabe ve Medine şehirlerini tasvir eden freskolar mevcuttur. Kasnak ve kubbe göbeği aynı karakterli çiçek ve yaprak motifleri ile süslüdür. Bazı sandukaların üzerinde kadife üzerine simle işlenmiş puşideler örtülmüştür. Sultan V. Murat’ın sandukasının bulunduğu bölümü çevreleyen prinç şebeke sanatsal değere haizdir.
Cedit Havatin Türbesi’nde yirmi bir kişi medfundur;

1.Sultan V. Murat: Otuzüçüncü Osmanlı padişahıdır. 1840 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sultan Abdülmecit’in oğludur. Annesi Şevkefza Kadın Efendi’dir. 1876 yılında tahta çıktı. Doksanüç gün hüküm sürmüştür. 1904 yılında Çırağan Sarayı’nda vefat etmiştir.

2.Fatma Sultan: Sultan Abdülmecit’in kızıdır. Annesi, Gülcemal Kadın Efendi’dir (Vef:1883).

3.Tiryal Hanım: Sultan II. Mahmut’un III. ikbalidir (Vef: 1882).

4.Şevkefza Valide Sultan: Sultan Abdülmecit’in eşi ve Sultan V. Murat’ın annesidir (Vef:1888).

5.Navikmisal Hanım: Sultan Abdülmecit’in ikbali  (Vef:1853).

6.Mahitap Kadın: Sultan Abdülmecit’in kadını (Vef:1887).

7.Naile Sultan: Sultan Abdülmecit’in kızı (Vef:1881).

8.Ulviye Sultan: Sultan II. Abdülhamit’in kızıdır. Yanarak vefat etmiştir (Vef:1870).

9.Nesrin Hanım: Sultan Abdülmecit’in II. ikbali (Vef:1852).

10.Şehzade Mehmet Celalettin Efendi: Sultan Abdülaziz’in oğlu (Vef:1887).

11.Gevheri Kadın: Sultan Abdülaziz’in IV. kadını (Vef:1883).

12.Esma Sultan: Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Annesi, Gevheri Sultan’dır (Vef:1896).

13.Şehzade Nurettin Efendi: Sultan Abdülmecit’in oğlu  (Vef:1883).

14.Nalandil Kadın: Sultan Abdülmecit’in baş ikbali Seniha Sultan’ın annesi.

15.Şehzade Mehmet Ziyaettin: Sultan Abdülmecit’in oğlu  (Vef:1848).

16.Şehzade Bahattin Efendi: Sultan Abdülmecit’in oğlu  (Vef:1849).

17.Tirimüjgan Kadın: Sultan Abdülmecit’in II. kadını ve Sultan II. Abdülhamit’in annesi (Vef:1848).

18.Nazikeda Kadın: Sultan II. Abdülhamit’in baş kadını (Vef:1894).

Türbe ziyarete açıktır. 1996 yılında, Türbeleri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından onarılmış olup, 1997 yılının Ocak ayında halkımızın ziyaretine açılmıştır. Bugün bakımlı bir durumdadır.

Sultan Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar