Eminönü Yavaşça Şahin Mescidi
Yavaşça Şahin Mescidi; İstanbul Suriçi Mercan Uzunçarşı Caddesi, Vasıf Çınar Caddesi ve Prof Cemil Bilsel Caddelerinin kesiştiği noktada 1460-1480 tarihleri arasında inşa edilmiştir. İstanbul’un fethine katılan askerlere ‘’ni’me’l- ceyş’’ denirdi. Bu askerlerden Yavaşça Şahin bu mescidi yaptırmıştır. Daha sonra bu mescide minber Süleymaniye Camii hatibi Seyyit Mehmet Efendi tarafından koydurulmuştur. Ekrem Hakkı Ayverdi caminin ikili bir revakı olduğunu anlatmaktadır. Bu revakların bir kısmı sonradan yıkılmıştır. Zaman içinde harap olan mescit, 1950 yılında yeniden inşa edilmiştir. Caminin solundaki yapıdan dolayı sol duvarda pencere açılmamıştır. Son yıllarda mescit tekrar onarılmış ve önüne iki kubbeli son cemaat yeri eklenmiştir. Mescidin minik avlusu taşla kaplanmıştır. Mescidin solunda Yavaşça Şahin aşevi bulunmaktadır.

Mescit taş ve tuğladan örülmüş kare planlı bir yapıdır. Bir kasnak üzerine oturtulmuş kubbenin üzerine kurşunla kaplanmıştır. Kubbe 8 metre çapındadır. Minare, caminin sağ duvarına bitişiktir. Kaidesi taş ve tuğladan örülmüş olup tek şerefeli ve sivri külahlıdır. Yavaşça Şahin’in kabri avluda bulunmaktadır. Cami ile birlikte yapılmış ve camiye ait taş sıbyan mektebi vakıflar tarafından işyeri olarak kiralanmıştır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar