Emirgan Boyacıköy Surp Yerits Kilisesi
Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Emirgan ile Baltalimanı arasında 1840 tarihlerinde inşa edilmiştir. 1914'te Şirket-i Hayriye tarafından yayımlanan Boğaziçi Salnamesi'nde, Boyacıköy'de 350 Rum, 50 Ermeni ve 30 Müslüman hanesi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, köyde Rum ve Ermeni kiliseleri ve okulları olduğu da yazılıdır. Surp Yerits Mangants Kilisesi, Misak Amira Misakyan tarafından, babası Eğinli Bedros Amira Misakyan'ın anısına, 1840 yılında yaptırılmıştır. Ahşap kilise daha sonra kâgir olarak yeniden inşa edilir ve 8 Eylül 1885'te ibadete açılır. Misak Amira aynı dönemde babasının anısına kilise için bir çeşme ve çeşmeye bağlı su haznesi de yaptırmıştır. 1885'te kiliseyle aynı adı taşıyan bir Ermeni Okulu da açılmıştır. 1972'de Surp Yerits Mangants Kilisesi'nin çatısı altında kurulan Sayat Nova Korosu, kilise korosu olmasının yanı sıra, Ermeni halk müziğini araştırıp yorumlamaya yönelik çalışmalar da yürütmektedir. 2000'lerde yenilenen kilise halen faaldir. Boyacıköy Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi Vakfı'na ait bir de mezarlık vardır. Emirgan'da, Zergerdan Sokak'ta bulunan mezarlık 1820 yılında kullanılmaya başlamıştır.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar