Emirgan Korusu Beyaz Köşk
Beyaz Köşk; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Emirgan Korusu içerisinde bulunan üç köşkten biridir. Bu köşkler Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından 1878 yılında inşa edilmiştir. Emirgan Parkı, Boğaz'ın geçmişten gelen büyük ağaç varlığının günümüze kalmış zengin parçalarından biridir. 17.yüzyılda Sultan IV. Murat'ın Revan Seferi sırasında, Revan Kalesi kumandanı olan Emir Mirgünoğlu, kalenin fethinden sonra affedilerek Emirgan’da oturmasına izin verilmiştir. Bugün Emirgan adı buradan gelmektedir.
Emirgüneoğlu Yusuf Han da bu koruda bir köşk yaptırmıştır. Bu yapı Yusuf Paşa Kasrı ismiyle geçer. Daha sonra bu koru Sultan İbrahim döneminin Sadrazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa’ya geçmiştir. Daha sonra el değiştirmeler şekliyle Şeyhülislam Mirza Mustafa Efendi, Mehmet Salim Efendi, Şeyhülislam Vassaf Abdullah Efendi, Esat Efendi ve Mehmet Şerif Efendiye geçmiştir. Nihayet Gümrük Emiri Osman Paşa’ya kalmış ve Abdülaziz tarafından satın alınmıştır. Sultan Abdülaziz bu arazi ve koruyu Mısır Hidivi İsmail Paşa’ya hediye etmiştir. Hidiv İsmail Paşa koru içinde üç köşk yaptırmıştır.

Mısır’daki Hıdivlik makamının İngiltere ve Fransa tarafından kaldırılmasından sonra, bir süre da Hidiv ailesinin elinde kalan koru, 1930'larda Satvet Lütfi Tozan tarafından satış alınmıştır. Tozan'ın bir davetine icabet eden Vali ve Belediye Başkanı Dr. Lütfi Kırdar'ın ilk kez gördüğü çevreyi beğenmesiyle 1940'lar başında kamulaştırılıp şehrin mülkiyetine geçirilmiştir.

Beyaz Köşk, Pembe Köşkten sonra korunun zirvesine çıkarken karşımıza çıkan ikinci köşktür. Diğer iki köşk ahşap olup bu köşk kagirdir. Bu köşkün önünde fıskiyeli bir havuz vardır. Tepeye doğru tırmandıkça Boğaz Manzarası güzelleşmektedir. Bu köşkün önünden Boğaz manzarası etkileyicidir. Kareye yakın dikdörtgen planlı, iki katlı, ahşap bağdadi sıvalı köşkün sütunlu giriş kapısından sonra geniş bir salona girilir. Bu salonun iki tarafında odalar sıralanmıştır. Salondan iki yönlü bir merdivenle çıkılan ikinci katta, alt kat planı aynen uygulanmıştır. Köşkün çatısı ahşaptır. Köşk bir kafeterya şeklindedir. Merkezi planlı yapının ortasında üst kata çıkan merdivenleri aydınlatan üç adet üstü yuvarlak kemerli büyük pencereler bulunur. Yapının sağında ve solunda simetrik olarak birer balkon bulunur. Bu balkonların altları iki sütunla taşınan yuvarlak kemerli üç açıklık bulunur.

Rumeli Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar