Emirgan Şerifler Yalısı
Şerifler Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi’nde Sultan IV. Murat döneminde Emirgüneoğlu Yusuf Han tarafından yaptırılmıştır. Bu yalının bulunduğu arazi ve arkasındaki koru Sulatan IV. Murat tarafından bağışlanmıştır. Daha sonra Sultan İbrahim döneminde Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa tarafından satın alınmıştır. On yedinci asrın sonunda Hazine Hümayun Başkatibi Feyzizade Mehmet Bey tarafından müstakil yalıya dönüştürülmüştür. Birçok el değiştirme sonunda 19.yüzyıl başında Mekke Şerifi Abdullah Paşa tarafından satın alındı. O tarihten bu yana Şerifler yalısı olarak adlandırılır. Avrupa yakasında yapılmış olan en eski yalının harem kısmı günümüze kadar gelememiştir. Bugün görülen bina yalının selamlık kısmıdır.1946 yılında Sahil yolu inşaatı sırasında Harem yıkılmıştır. Harem binası bugün görülen Selamlık binasının üç katı idi ve daha güneydeydi. 1967 yılında Hazineye geçen bu yalı Kültür Bakanlığı’nın korumasındadır. Barok üslubundaki Bağdadi tarzda yapılmış ve yalının mimarı Ignace Meillindir.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar