Erenköy Ahmet Reşat Paşa Köşkü
Erenköy Ahmet Reşat Paşa Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Erenköy Kozyatağı Sinan Ercan Caddesine cepheli olarak 14 yılda Maliye nazırlarından Ahmet Reşat Paşa tarafından inşa edilmiştir. Ahmet Reşat Paşa sultan II. Abdülhamit döneminde görev yapmıştır. Ahmet Reşat Paşa’nın bir diğer köşkü ise Burgaz Adasındadır. Batı maliye üzerine eğitim yapmış ilk maliyecidir. O dönemde konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmıştır. On dört yıl süren inşaat sonunda çok görkemli bir törenle açılmıştır. Tüm Osmanlı Köşkleri gibi iki kısımlı inşa edilmiştir. Bugün köşkün harem binası lokanta olarak kullanılmaktadır. Köşkün Selamlık bölümü ise özel mülkiyettir.
Ahmet Reşat Paşa 1849 yılında doğmuştur. 1927 yılında ise vefat etmiştir. Devletin birçok yönetim kadrosunda çalıştıktan sonra maliye nazırlığına getirilen Ahmet Reşat Paşa, Sultan II. Abdülhamit devrinin en seçkin devlet adamlarındandır. Altı yıl maliye nazırlığı görevinde bulunan Ahmet Reşat Paşa’ya bu görevi sırasında Osmanlı Padişahı tarafından 17.11.1900 tarihinde vezirlik rütbesi ile birlikte, devrin en büyük takdir beratı olan Menşur’u Ali verilmiştir. Ahmet Reşat Paşa tarafından Mimar Ketebehu Mehmet Efendi’ye yaptırılmıştır. Bu nedenle konakta resmi bir kabul töreni düzenlenmiş ve tören uzun yıllar bellekteki tazeliğini korumuştur. Törende devrin mülki, askeri ve sivil devlet erkanının hemen hepsi hazır bulunmuşlardır. Konakta davetler için devrin en meşhur lokanta firması olan Tokatlayan Efendi tarafından mükemmel bir büfe hazırlanmıştır. Bu görkemli törenler, tarihi konağın önemini bir kat daha arttırmıştır.

Yapı kürsü katı olan kagir taş dışında iki ahşap kattan meydana gelmektedir. Üst kat giriş cephesinde 7 adet uzun pencere bulunur. Pencereler ahşap kepenklidir. Ortadaki üç pencere bir balkona açılır. Balkonun altı ise yapının giriş kapısıdır. Yapının giriş kapısına basamaklarla çıkılan bir platformdan ulaşılır. Bu kısmın önünde dantela gibi işlenmiş ahşap bir gölgelik bulunur. Giriş bu veranda dadır. Bu yapının iki yanında iki sekizgen kule bulunur. Bunlar birer gözetleme kulesi gibidir. Bu kuleler ahşap sekizgen çatıları olup, kiremitle kaplıdır. Bu kuleler üçer katlıdır. Köşkün yanındaki selamlık binasının soğan kubbesi bulunur. Köşkün iç dekorasyonu yenilenmiştir. Tavan süslemeleri ve resimler bizar Ahmet Reşat Paşa tarafından yapılmıştır. İkinci katın orta sofasının üstü kubbelidir. Paşanın kızı Suat Hanım genç yaşta bir hastalıktan vefat etmiştir. Ahmet Reşat Paşa bu olayın üzüntüsü üzerine bu bölgeye bir cami yaptırmıştır. Camiye Suadiye ismi verilmiştir. Bundan dolayı semte Suadiye denmiştir. Bu yapı bugün Işıklar Holding tarafından restore edilip lokanta olarak düzenlenmiştir. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar