Erenköy Arif Hikmet Paşa Köşkü
Erenköy Arif Hikmet Paşa Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Erenköy Ethem Efendi Caddesine cepheli olarak 1900 yılında bir İtalyan mimar tarafından inşa edilmiştir. Köşk Osmanlı Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Yapı kagir bir kürsü üzerine ahşap ve Cihannümalı olarak inşa edilmiştir. Yapı büyükçe bir bahçe içerisinde taş duvarlarla çevreden ayrılmıştır. Arif Hikmet Paşa 1851 yılında doğmuştur. Osmanlı Devleti'nde 1908-1910 yıllarında Bahriye Nazırlığı yapmış amiraldir. 1 Kasım 1875'te Bahriye Mektebi'nden mezun oldu. Donanma da çeşitli görevlerde bulundu. 1897 yılında Bahriye Nazırı Hüseyin Hüsnü Paşa’nın emriyle Deniz Müzesini kurmuştur. Müzenin kuruluşunda Yüzbaşı Süleyman Nutki Bey kendisine yardım etmiştir. Müze ilk başlarda Taşkızak’ta idi. Daha sonra Beşiktaş’a taşınmıştır.1908'de Bahriye Nazırlığına getirildi. 1910'a kadar bu görevde kaldı ve 1915 yılında vefat etti. 1909 yılında Sultan II. Abdülhamit’in hal fetvası denilen ve tahtan indirilmesini talep eden heyet içinde bulunmuştur. Padişahın suratına karşı fetvayı okuyan Hüseyin Avni Paşa’dır.
Paşa bu köşkte fazla oturamamıştır. Ölümünden sonra varisleri tarafından Hacı Tevfik Pazarcı’ya satılmıştır. Paşa’nın oğlu Müfit Pazarcı bu köşk’te doğmuştur. Yine Mısır Hidiv ailesinden gelen Prenses Nermin’in kızı Hoşyar Hanım ile evlenmiştir. Köşkün selamlık kısmı günümüze gelebilmiştir. Bahçesinin bir kısmına 15 katlı bir apartman yapılmıştır. Bu kısım duvarla köşkten ayrılmıştır. Müfit Pazarcı bugün bu apartmanda oturmakta olup köşk misafirhane olarak kullanılmaktadır. Köşk kagir bir kürsü üzerine ahşap olarak inşa edilmiştir. Ön cephesinde iki eşit şekilde bölünmüş pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerden üst kattakinde ise bir açık balkon bulunmaktadır. En üst kat ise kapalı bir cihannüma balkonuna sahiptir. Bu katta üçgen çatı alınlığı çok şık ahşap süslemelere sahiptir. O dönemde yağılmış tüm köşkler gibi sivri kırma çatılıdır. Yan giriş cephesinde salon dışla çıkıntı yaparken üst kısmı açık bir balkondur. Yapının tüm keresteleri Romanya’dan gelmiştir. Yapıda üç salon bulunmaktadır. Her katta dört odası vardır. Bu da toplam da sekiz oda etmektedir. Bahçesi hala bakımlıdır. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar