Eyüp Camii Sultan I. Ahmet Sebili
Sultan I. Ahmet Sebili; İstanbul Surdışı Eyüp Camisi’nin iç avlusunda Ebu Eyyüp El Ensari türbesinin hemen yanında 1613 yılında inşa ettirilmiştir. Bu sebil kızlarağası Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir. Sebilin içinde bir çeşme ve Mustafa Ağa’nın mezarı bulunmaktadır. İki defa kızlarağası olan Şeyhülharem Mustafa Ağa 1623 yılında vefat etmiştir.
Eyüp sultan türbesinin hemen yanında olan yapılmış olan sebil altıgen planlıdır. Yapı klasik üslupta inşa edilmiştir. Avluya açılan üç penceresi vardır. Sebil cephe sebilleri grubundandır. Eyüp Sultan Türbesi’nin yüksek ve geniş saçağı bulunmaktadır. Mustafa Ağa Sebili’nin de saçağı olup büyük saçak altında kalmaktadır.

Sebil cephesinde klasik dönemin bütün mimari özellikleri görülür. Yerden bir metre yüksekliğe kadar beyaz mermer kaplamadır. Bu kaplamalar üstünde üç pencere tunç bilezikli, mukarnas başlıklı dört sütun ile düşey dikdörtgen profilli üç pencere açıklığı oluşturulmuştur. Sütun başlıkları hizasında mermer kitabe ve üzerinde yarı sivri hafifle kemerleri bulunur. Hafifletme kemerlerinin içi oymalı mermer şebekelerdir. Kemerleri kilit noktalarına birer rozet işlenmiş ve köşelik, klasik üslupta hançeri kıvrak yapraklar, laleler, karanfiller, ve diğer çiçeklerle doldurulmuştur. Üstte devam eden kabartma süslenmeli kornişle saçağa geçilir.

Pencerelerde, açıklıkların dikdörtgen formuna uygun dikdörtgen çerçeveye sahip döküm tekniği ile yapılmış pirinç şebekeler vardır. Şebeke kompozisyonu, temel olarak iç içe geçen dairelerden oluşur ve dairelerin kesişmesiyle içbükey üçgenler, altıgenler de altı kollu stilize çiçekler altı kollu yıldızlar meydana gelir.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar