Eyüpsultan Bali Hoca Camii
Bali Hoca Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Merkezde Yusufmuhlis Paşa Caddesi ile Kemikçi Çıkmazı Sokağın kesiştiği yapı adasında 1590 tarihlerinde inşa edilmiştir. Hadika yazarı bu cami ile ilgili bu açıklamayı yapar. Caminin banisi Abdullah Bali Efendi, Sultan III. Murat döneminde yaşamıştır. Kendi mezarı bile caminin haziresindedir. Civarında olan türbede Sultan I.Ahmet vakfından Şeyhülkurra olan Şeyh Abdülkadir medfundur. Camii kagir bir yapı olup çatısı ahşaptır. Çok az görülen şekilde minaresi soldadır. İki kat pencereler ile aydınlanır. Alt sıradakiler dikdörtgen olup pencerelerin etrafı silmelidir. Üst pencereler yuvarlak kemerlidir. Camii I.Dünya Savaşında depo olarak kullanılmış ve 1918 yılında boşaltılmıştır. Çok harap olduğu için kullanılmamıştır. Uzun yıllar bakımsız ve harap olarak kalmıştır. 1960 yılında restore edilip yapıya ilave yapılmıştır. Bundan dolayı yapının iki mihrabı vardır. Minberi ahşaptır. Kitabesi olmadığı için cami ile ilgili fazla bir bilgi yoktur. Zaman içinde etrafındaki haziresi yok olmuştur. Bali hocanın kabri etrafında demir parmaklık olup cami sahnındadır. 1853 tarihinde Sultan III.Selim’in ikinci kadını Refet Kadınefendi, mescide minber koydurarak cami haline getirmiştir.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar